BIAŁYSTOK

 • KLINIKA:

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
Telefony: 85 746 83 72, 85 746 86 28
Faks: 85 746 85 46
Kierownik: 
prof. dr hab. med. Zofia Mariak

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66
Dyrektor: mgr Marek Karp

 

 

BYDGOSZCZ

 

 • KLINIKA:

Klinika Chorób Oczu
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 45 20
tel./fax 52  585 40 33

e-mail: 
kikchoczu@cm.umk.pl
kierownik  prof. dr hab. med. Grażyna Malukiewicz

 • SZPITAL:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,

85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01

fax 52 585 40 02 

e-mail: 
sekretariat@jurasza.pl
Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

 

BYTOM

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

tel. 32 281 02 71 wew. 4350; 32 396 43 50

fax 32 281 02 70

e-mail: 
s.okulistyka@szpital4.bytom.pl
Ordynator: dr med. Mariusz Fronczek

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

Sekretariat: 32 396 4590

e-mail: 
szpital@szpital4.bytom.pl
dyrektor : dr med. Jerzy Pieniążek

 

 

GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Okulistyki
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
tel. 58 349 35 80
e-mail: 
okulistyka@uck.gda.pl
kierownik : dr med. Leopold Glasner

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor: 
Jakub Kraszewski

 

 

KATOWICE

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyki
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 93

fax 32 505 35 93
Ordynator: prof. dr hab. med. Edward Wylęgała

 • SZPITAL:

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z o.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel. 32 605 35 00

fax: 32 605 35 08

dyrektor – p.o. Janusz Orman

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyki Dziecięcej
tel. 32 358 13 26
Kierownik: 
Dr hab. n.med. Erita Filipek

 

Oddział Okulistyki Dorosłych
tel. 32 358 14 73
Kierownik: 
Prof. dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek

 

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

tel. 32 3581 460

fax 32 2518 437

e-mail: 
sekretariat@okulistyka.katowice.pl
dyrektor: lek. med. Ireneusz Ryszkiel

 

 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

 

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyki
SP Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Roosvelta 2, 47-200 Kędzierzyn Koźle
tel. 77 40 62 495

kierownik : dr med. Paweł Szkaradek

 

 • SZPITAL:

SP Zespół Opieki Zdrowotnej
Szpital Zespolony

ul. 24 kwietnia, 47-200 Kędzierzyn Koźle

tel. 77 4062500

fax 77 406 25 44
dyrektor : mgr Marek Staszewski

w ramach działalnosci Oddziału Okulistycznego

 

 

KRAKÓW

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyczny
Odcinek pielęgnacyjny „A”
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Sekretariat: tel. 12 620 82 25
Kierownik Odcinka: 
dr med. Anna Napora-Krawiec

 

 • SZPITAL:

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków
Centrala tel. 12 620-82-00
E-mail: sekretariat@wso.krakow.pl
Dyrektor: 
lek. med. Ilona Pawlicka

 

 

LUBLIN

 

 • KLINIKA:

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry
20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

tel./fax: 81 53 26 149

fax: 81 53 24 827

Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Żarnowski

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.: 81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail 
szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor:  dr med. Adam Borowicz

 

 

ŁÓDŹ

 

 • KLINIKA:

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 36 34, 42 369 34 01

fax: 42 639 36 36

e-mail: 
okulista@skwam.lodz.pl
kierownik : prof. dr hab. med. Piotr Jurowski

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

tel. 42 639 35 92,

fax 42 639 34 02

dyrektor Szpitala: dr med. Wiesław Chudzik

 

 

POLANICA-ZDRÓJ

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyczny
Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju 

ul. Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel: 74 8621 201

fax: 74 8621 206
kierownik: lek. Piotr Marszalik
telefony kontaktowe: 748621200, 748621207, 748621204

e-mail: sekretariat.okul@scm.pl

 • SZPITAL:

Specjalistyczne Centrum Medyczne SA w Polanicy Zdroju,
ul.Jana Pawła II 2,

57-320 Polanica Zdrój,

tel.74 8621103

dyrektor : Renata Jażdż-Zaleska

 

 

POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej
ul. Grunwaldzka 16/18

60-780 Poznań

tel. 61 854 79 46

fax: 61 854 78 01
kierownik: 
dr hab. med. Marcin Stopa

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 1203
fax 61 867 1232
szpital@spsk2.pl
Dyrektor: 
dr n. med. Krystyna Mackiewicz

 

 

SOSNOWIEC

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym
WSS nr 5 im. Św. Barbary Centrum Urazowe

Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel. 32 368 25 71

fax: 32 368 00 15

Ordynator: dr med. Dariusz Dobrowolski

 • SZPITAL:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Centrum Urazowe
Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

tel.: 32 368 21 01
dyrektor : Iwona Łobejko

 

 

SZCZECIN

 

 • KLINIKA:

I Klinika Okulistyki PUM 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

tel. 91 466 12 93, 

fax 91 466 12 94

e-mail: 
oko@pum.edu.pl
kierownik: prof. dr hab. med. Anna Machalińska

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

tel. 91 813 90 10
dyrektor : Małgorzata Usielska

 

 

WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

ul. Lindleya 4

02-006 Warszawa

tel. 22 502-15-54

fax 22 502 21 47
kierownik : Prof. dr hab. med. Dariusz Kęcik

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Lindleya 4

02-006 Warszawa

tel. sekretariatu: 22 502-12-00

fax sekretariatu: 22 502-21-39

dyrektor: Prof. dr hab. med Janusz Wyzgał

 

 • KLINIKA:

Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19

 • SZPITAL:

Centrum Medyczne Mavit Sp. z o.o.
w ramach oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.22 569 59 00
fax 22 569 59 19
Zarząd:
Andrzej Mądrala – Prezes Zarządu
Maciej Mądrala – Członek Zarządu

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski WUM
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa

fax 22 511 62 16

kierownik :Prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ul. Sierakowskiego 13

03-709 Warszawa

tel. 22 511 63 00

dyrektor: Prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

 

 • KLINIKA:

Klinika Okulistyczna
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel.261 816 575

fax 22 515 05 08
kierownik  płk prof. dr hab. med. Marek Rękas

 • SZPITAL:

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128

00-909 Warszawa

tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694

dyrektor : gen. bryg. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

 

 

WROCŁAW

 

 • KLINIKA:

Klinika Okulistyki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213,50-556 Wrocław

tel. 71 736-43-00

fax 71 736-43-09

kierownik : prof. dr hab. med. Marta Misiuk-Hojło

 • SZPITAL;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
kancelaria@aszk.wroc.pl
dyrektor: 
Piotr Pobrotyn

 

 • KLINIKA:

Spektrum Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum

ul. Zaolziańska 4

53-334 Wrocław

tel. 71 345 31 81; 71 345 31 88

fax 71 345 21 40
kierownik : dr med. Jarosław Marek

 • SZPITAL:

Spektrum Sp. z o.o.
Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum

ul. Zaolziańska 4

53-334 Wrocław

tel: 71 345 31 81, 

fax 71 345 21 40

e- mail 
biuro@spektrum.wroc.pl
Prezes : Iwona Potaczek

 

 • KLINIKA:

Kliniczny Oddział Okulistyczny
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Weigla 5,
50-981 Wrocław
tel.: Sekretariat 261 66 04 49
kierownik: 
ppłk. dr n. med. Robert Leszek

 • SZPITAL:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail: 
szpital@4wsk.pl
Komendant: 
płk lek. med. Wojciech Tański

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy