TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA

 

KONSULTANT KRAJOWY

 

prof. dr hab. med. Lech Cierpka
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24 
telefon: 32 259 15 20 
fax: 32 259 10 52

 

 

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY

 

 • woj. dolnośląskie | woj. opolskie

dr med. Paweł Chudoba

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Biuro ds. Transplantacji
ul. Borowska 213,  50-556 Wrocław

tel. 71 733 20 40
fax 71 733 20 41
btr@usk.wroc.pl 

 

 

 • woj. kujawsko-pomorskie

dr hab. med. Maciej Słupski

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej Curie 9,
85-094 Bydgoszcz

tel./fax 52 585 47 30
tel./fax 52 585 40 16
tel. kom. 605 266 668
klinchir@cm.umk.pl

 

 

 • woj. lubelskie

prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM  w Lublinie, 
ul. Jaczewskiego 8,
20-090 Lublin

tel. 81 724-48-29
fax 81 724-48-34, 
e-mail: slawomir.rudzki@umlub.pl 

 

 

 • woj. małopolskie

prof. dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Kopernika 40,
31-501 Kraków

tel. 12 424 80 42
fax 12 424 80 07
piotr.przybylowski@uj.edu.pl

 

 

 • woj. mazowieckie

prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

tel. 22 599 24 67
tel. 22 572 01 56
fax 22 5991468
slawomir.nazarewski@wum.edu.pl

 

 

 • woj. podkarpackie

dr med. Agnieszka Gala-Błądzińska

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Ośrodek Dializoterapii
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

tel. 17 866 64 045
fax 17 866 64 048

abladzinska@szpital2.rzeszow.pl

 

 

 • woj. podlaskie

prof. dr hab. med. Marek Gacko

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

tel. 85 746 82 77
fax 85 746-88-96
chirnacz@umb.edu.pl

 

 

 • woj. pomorskie

prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej,
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

tel. 58 349 30 10

 

 

 • woj. śląskie

dr hab. n. med. Grzegorz Budziński

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katedra i Klinika  Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
ul. Francuska 20-24,
40-027  Katowice

tel. 32 259 15 20
tel./fax. 32 255 50 52
e-mail: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

 

 

 • woj. świętokrzyskie

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

tel. 22-502 16 47
fax 22 502 21 55
mkosieradzki@wp.pl

 

 

 • woj. warmińsko-mazurskie

dr med. Leszek Adadyński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

tel. /89/ 670 91 43 (146)
e-mail: adadleszek@o2.pl

 

 

 • woj. lubuskie | woj. wielkopolskie

prof. dr hab. med. Maciej Głyda

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-749 Poznań

tel. 61 821 22 27, 61 821 22 28

 

 

 • woj. zachodniopomorskie

prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

II Klinika Chirurgii i Transplantologii SPSK Nr 2
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

tel. 91 466 11 28, 29
fax 91 466 11 30

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy