Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Przeszczepienia szpiku – historia i współczesność

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych zaprasza pacjentów cierpiących na choroby hematologiczne oraz ich rodziny na warsztaty zorganizowane w Gliwicach w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Ciekawe wykłady

Wydarzenie to odbędzie się 26 listopada w godzinach od 12 do 17, w budynku przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej (stary budynek, 1 piętro, sala nr 248). Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą się zgłaszać mailowo, pod adresem ewa@pkopo.pl bądź telefonicznie, pod numerem 22 428 36 31. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają catering oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu.

W programie wydarzenia są ciekawe prezentacje oraz wykłady. Jeden z wykładów wygłosi profesor Jerzy Hołowiecki, temat to „Przeszczepienia szpiku – Historia i współczesność”. Profesor Hołowiecki to jeden z najwybitniejszych polskich hematologów, wprowadzał i rozwijał metodę transplantacji szpiku w Polsce.

O najnowszych terapiach hematoonkologicznych opowie natomiast kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w gliwickiej placówce, profesor Sebastian Giebel. W klinice prowadzone jest leczenie z użyciem wysokich dawek chemioterapii i/lub radioterapii z przeszczepieniem autologicznych bądź alogenicznych (od dawców niespokrewnionych lub rodzinnych) komórek krwiotwórczych. W ramach kliniki funkcjonują Pracownia Komórek Krwiotwórczych oraz Bank Komórek Krwiotwórczych.

Zdjęcie: www.io.gliwice.pl


Już w kwietniu 16. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy