Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Razem dla transplantologii

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Gacko, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii podsumował na spotkaniu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dane za 2018 rok. Jak przekazywał, w ubiegłym roku w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitali województwa podlaskiego wykazano 135 zgonów osób spełniających medyczne kryteria dawców narządów do transplantacji.. Pobrano narządy od 11 zmarłych: 4 serca, które przeszczepiono biorcom w Instytucie Kardiologii w Aninie, 9 wątrób przeszczepionych następnie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacji i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz 22 nerki, które zostały przeszczepione w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Szpitalem, w którym pobiera się większość narządów do transplantacji na terenie województwa podlaskiego jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Odbyło się tu w zeszłym roku 7 pobrań, w tym 6 wielonarządowych, w których pozyskano 1 serce, 6 wątrób, 14 nerek.

Na spotkaniu, które odbyło się pod koniec stycznia, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji “Poltransplant”, konsultanci wojewódzcy oraz dyrektorzy podlaskich szpitali mający w swoich strukturach oddziały anestezjologii intensywnej terapii podpisali deklarację dotyczącą partnerstwa dla transplantacji w Podlaskiem.

Wojewoda mówił o swojej nadziei na to, że „działania w zakresie transplantologii i ratowania życia i zdrowia pacjentów nabiorą na Podlasiu większego wymiaru”. Jak przypomniał, spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, to kontynuacja działań w ramach ogólnopolskiego programu „Partnerstwo dla Transplantacji”. 15 sygnatariuszy podpisało List Intencyjny Partnerstwa dla Transplantacji Województwa Podlaskiego 25 lutego 2011 roku.


15. Bieg po Nowe Życie już 7 września!

Czytaj więcej...
Partnerzy