Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Ważny projekt dotyczący transplantologii

 

Jeszcze w ostatnim kwartale tego roku ma zostać przyjęty projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Program ma być przedłużony

Projekt ten jest realizowany od 2011 roku, jego zakończenie jego było planowane na 2020 rok. Pod uwagę wzięto jednak konieczność nieprzerwanej realizacji zadań ujętych w programie i przedłużono go o kolejny rok. W 2021 roku na realizację programu przeznaczona ma zostać kwota 65 mln zł, to o 10 mln zł więcej, niż w tym roku.

Jedno z zadań do dokończenia w przyszłym roku to rozwój, doskonalenie oraz modernizacja ustawowych rejestrów transplantacyjnych. Aktualny system działa od 2007 roku, stał się niewydolny, bo liczba przetwarzanych danych przekracza założenia sprzed 10 lat.

Potrzeba wydłużenia realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” wynika również z konieczności kontynuowania zadania pod nazwą „finansowanie częściowe procedur medycznych – leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”.

Sprzęt dla oddziałów

Wydłużenie realizacji programu pozwoli także wprowadzić działania zmierzające do zwiększenia liczby dawców przez dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Oddziałów Intensywnej Terapii oraz budowę zespołów koordynacyjnych w szpitalach, które wykazały największą aktywność w zakresie zgłaszania dawców rzeczywistych.

Bardzo ważnym aspektem jest także wdrożenie programu tzw. odczulania wysokoimmunizowanych chorych czekających na transplantację nerki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://bip.kprm.gov.pl. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski (na zdjęciu).


Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy