Bez kategorii


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Walka z udarami mózgu

 

29 października obchodzony jest Światowy Dzień Udaru Mózgu. Został ustanowiony przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization). Z okazji tego wydarzenia na całym świecie specjaliści z dziedziny neurologii, rehabilitacji i innych środowisk medycznych spotykają się i nagłaśniają ten problem podczas specjalnych akcji, happeningów, zjazdów oraz konferencji.

Najczęstsza przyczyna niepełnosprawności dorosłych

Wszystkie te wydarzenia mają uświadomić społeczeństwo, że udar jest trzecią, co do częstości, przyczyną śmierci i głównym powodem trwałej niepełnosprawności wśród dorosłych. Przyczyny udarów są różne, czasem to np. pierwszy objaw choroby serca. Udar może także towarzyszyć zakażeniu koronawirusem. Mimo tego, że w trakcie pandemii obserwuje się niższą zgłaszalność do szpitali pacjentów z objawami udaru, nie oznacza to, że liczba kobiet i mężczyzn dotkniętych tą chorobą się zmniejszyła – w Polsce to ok. 80 tys. osób rocznie.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wypracowało bezpieczną dla personelu i współpacjentów, równoległą ścieżkę postępowania dla chorych zakażonych COVID-19 z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu. Trombektomia mechaniczna u pacjentów z koronawirusem wykonywana jest w Centrum Udarowym UCK (Klinika Neurologii Dorosłych oraz Pracownia Naczyniowa) od początku października, placówka posiada łóżka dedykowane dla pacjentów z dodatnimi wynikami testów na koronawirusa.

– Wytworzyliśmy w UCK równoległą rzeczywistość medyczną, organizacyjną i systemową leczenia u pacjentów zakażonych koronawirusem ostrych chorób, które wymagają pilnej interwencji, nie tylko neurologicznych – wyjaśnia prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych UCK, szpitala klinicznego GUMed. – Taki system umożliwia połączenie dwóch zasadniczych interesów: dostępności terapii najcięższych ostrych chorób dla pacjentów z infekcją Covid-19 oraz możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego dla personelu i innych pacjentów szpitala – dodaje.

Do tej pory wykonano trzy zabiegi u pacjentów zakażonych koronawirusem. – To duże wyzwanie nie tylko medyczne, ale i logistyczne, bo chcemy mieć pewność, że personel i inni pacjenci są bezpieczni w kontekście epidemii. W rozumieniu technicznym oraz organizacyjnym cała procedura zadziałała – podkreśla prof. Karaszewski. – Kolejnych, podobnych przypadków spodziewamy się już w najbliższych tygodniach – dodaje.

Trombektomia daje szanse na powrót do sprawności chorym po najcięższych udarach. Zabieg polega na mechanicznym usunięciu zatoru lub zakrzepu ze światła naczynia. Klinika Neurologii Dorosłych i Zakład Radiologii UCK rozpoczęły leczenie udarów niedokrwiennych mózgu metodą trombektomii mechanicznej już w 2015 roku, jako jeden z pierwszych ośrodków w kraju.

Najczęstsze, pierwsze symptomy udaru to – nagle pojawiające się: drętwienie lub osłabienie mięśni jednej strony ciała i asymetria twarzy (opadający kącik ust po jednej stronie), trudności z mówieniem i rozumieniem mowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i zaburzenia równowagi oraz silny ból głowy. Objawy mogą występować łącznie lub każdy z osobna.

Zdjęcie: Sylwia Mierzewska, UCK


Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy