Bieg po Nowe Życie


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

22. Bieg po Nowe Życie z autorytetami medycznymi

 

Bieg po Nowe Życie już za kilkanaście dni. 13 maja w Wiśle powitamy przedstawicieli polskiej medycyny transplantacyjnej, między innymi lekarzy transplantologów, kardiologów, nefrologów, koordynatorów transplantacyjnych.

Na trasie marszu nordic walking zobaczymy tradycyjnie osoby po przeszczepieniu z całej Polski – dawców i biorców, oraz osoby, które na co dzień oglądamy na ekranach telewizyjnych i filmowych, znamy je z teatrów, estrady, aren sportowych czy mediów i przedstawicieli partnerów. W wydarzeniu nie zabraknie lekarzy transplantologów, kardiologów, anestezjologów, nefrologów, hepatologów, hematologów, okulistów i koordynatorów transplantacyjnych. Wśród ponad 50 autorytetów medycznych reprezentujących czołowe polskie ośrodki transplantacyjne znajdą się między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Alicja Dębska- Ślizień – UCK Gdańsk, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej,  Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM w Warszawie prof. Roman Danielewicz,  dyrektor ds. medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr hab. Jarosław Czerwiński, Dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA prof. Waldemar Wierzba, prof. Radosław Owczuk – dziekan wydziału lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK Gdańsk, prof. Wojciech Lisik – prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA prof. Piotr Suwalski, prof. Krzysztof Kałwak – Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu prof. Marek Jemielity, koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Maciej Urlik, kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach prof. Robert Król, kierownik Pododdziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii USK we Wrocławiu prof. Michał Zakliczyński, dr Samir Zeair – kierujący oddziałem Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej SPWSZ Szczecin, prof. Iwona Grabska-Liberek – Dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie,  prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska – kierująca oddziałem Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby SPWSZ Szczecin, prof. Sławomir Nazarewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej UCK WUM, prof. Dariusz Patrzałek z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK we Wrocławiu.

Na to, jak ważne jest wspieranie przez odpowiedzialne firmy ważnych inicjatyw społecznych, zwraca uwagę jeden z oficjalnych partnerów wydarzenia – Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie:   Bieg po Nowe Życie jest jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych, które wspieramy i która w naturalny sposób uzupełnia naszą podstawową działalność. W Polsce wciąż jest niewystarczająca świadomość transplantologii jako skutecznej metody  przywracającej normalne funkcjonowanie. Dlatego poprzez nasze wsparcie i aktywny udział pracowników w biegu, chcemy zachęcić innych do włączenia się w promocję idei przeszczepiania i do świadomego podejścia do dawstwa organów. – mówi Marc van der Ploeg, prezes Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy