WARSZAWA

 

  • KLINIKA;

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60

fax 22 815 14 50

Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

 

  • SZPITAL:

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr med. Marek Migdał

Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy