GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 24 03,   
fax 58 349 76 69

email: janrog@gumed.edu.pl
Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

 

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00

fax 58 346 11 78

Dyrektor: 
mgr Jakub Kraszewski

 

 

POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Oddział i Klinika Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
Sekretariat 61 66 54 349
Fax.: 61 66 54 353
Kierownik: dr hab. n. med. Cezary Piwkowski

 

 • SZPITAL:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 665 42 00
fax 61 663 10 88
Dyrektor: prof. dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki

 

SZCZECIN

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 442 72 72
fax 91 462 08 36
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Janusz Wójcik

 

 

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo
tel. 91 44 27 239,
fax 91 46 20 494
Dyrektor: Małgorzata Usielska

 

WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa
tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48
fax 22 343 45 39
email: sekretkkch@ikard.pl
Kierownik:  p.o. dr med. Krzysztof Kuśmierski

 

 • SZPITAL:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42

04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Łukasz Szumowski

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk@uckwum.pl
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

 

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 599 15 00
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor: Anna Łukasik

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 47 722 12 60, 47 722 12 69
e-mail: kardiochirurgia@cskmswia.gov.pl
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski

 

 • SZPITAL:

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 47 722 15 52
email: dyrekcja@cskmswia.gov.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Waldemar Wierzba

 

ZABRZE

 

 • KLINIKA:

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik: Dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz

 

 • SZPITAL:

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy