Ośrodki pobierające i przeszczepiające komórki krwiotwórcze

 

 

BRZOZÓW

 • KLINIKA:

Oddział Hematologii Onkologicznej
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 97 28
fax 13 430 97 24
Kierownik: 
dr hab. med. Andrzej Pluta

 • SZPITAL:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów

tel./fax 13 430 95 52
tel./fax 13 434 14 20
onkologia@szpital-brzozow.pl
Dyrektor: 
mgr Antoni Kolbuch

 

 

BYDGOSZCZ

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
ul. Curie-Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel: 52 585 48 60
fax: 52 585 40 87
email: 
klhemonk@cm.umk.pl
Kierownik: 
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki

 • SZPITAL:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585 40 01
fax 52 585 40 02 

e-mail: 
sekretariat@jurasza.pl
Dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

 

 

GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Hematologii i Transplantologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel.  58 349 22 30
fax  58 349 22 33

Kierownik: 
prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor – Jakub Kraszewski

 

 

GLIWICE

 

 • KLINIKA:

Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 41-101 Gliwice
tel. 32 278 85 23
fax 32 278 91 49
Kierownik: 
prof. dr hab. med. Sebastian Giebel

 • SZPITAL:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel. 32 278 96 18
Dyrektor – prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski

 

 

KATOWICE

 

 • KLINIKA:

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Henryka Dąbrowskiego 25
40-032 Katowice
tel. 32 259 12 81, 32 256 28 58
fax 32 255 49 85
email: klinhem@sum.edu.pl
Kierownik: prof. dr. hab. med. Grzegorz Helbig

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00, 

fax 32 255 46 33
Dyrektor: 
dr med. Włodzimierz Dziubdziela

 

 

KIELCE

 

 • KLINIKA:

Klinika Hematologii
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel.: 41-36 -74-182
fax: 41- 36 -74-182
e-mail: onkohematologia@onkol.kielce.pl
Kierownik: 
dr hab. med. Marcin Pasiarski

 • SZPITAL:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce,
tel.: 41 367 45 01
fax: 41 345 68 82
Dyrektor: 
dr hab. med. Stanisław Góźdź prof. UJK

 

 

KRAKÓW

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Hemtaologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego
ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
tel/fax.  12 424 76 23

fax 12 424 76 13 

email: opsk@su.krakow.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Aleksander Skotni
cki

 • SZPITAL:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 00
e-mail: info@su.krakow.pl
Dyrektor – mgr Barbara Bulanowska

 

 

 • KLINIKA:

Ośrodek Transplantacji
ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków
tel: 12 658 20 11, wew. 1737
fax: 12 659 15 94
email: 
transpla@cm-uj.krakow.pl  , jgozdzik@cm-uj.krakow.pl
Kierownik: 
dr  hab. med. Jolanta Goździk

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 12 33 39 383, 12 33 39 384
fax 12 33 39 800
e-mail: sekretariat@usdk.pl
Dyrektor – prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek

 

 

LUBLIN

 

 • KLINIKA:

Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie,
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel. 81 71 85 520,
fax 81 74 77 220
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
tel 81 71 85 10

fax 81 743 04 17
Dyrektor – 
dr med. Jerzy Szarecki

 

 • KLINIKA:

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534 54 68
fax: 81 532 01 49
Kierownik: 
dr hab. med. Marek Hus

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

tel.:81 532 39 35, 81 532 50 43, 81 532 83 30

fax: 81 532 94 86

e-mail szpital@spsk1.lublin.pl
Dyrektor: dr n. med. Adam Borowicz

 

 

ŁÓDŹ

 

 • KLINIKA:

Klinika Hematologii UM w Łodzi
ul.Ciołkowskiego 2
93-510 Łódź
tel. 42 689 51 91
fax: 42 689 51 92
Kierownik: 
Prof. dr n. med. Tadeusz Robak

 • SZPITAL:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62,  93-513 Łódź
tel: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 112 80
centrala: 42 689 50 00
Dyrektor: m
gr Wojciech Szrajber
w ramach działalności Oddziału Hematologii Kliniki Hematologii

 

 

POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47,
fax 61 847 43 56
email: 
onkologia@skp.ump.edu.pl 
Kierownik: 
prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 847 29 60, 61 849 12 75
e-mail: szpital@skp.ump.edu.pl 
Dyrektor – dr med. Paweł Daszkiewicz

 

 • KLINIKA:

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Pododdział Transplantacji Szpiku
ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań
tel.61 854 95 71

fax 61 85493 56 

Kierownik: prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki

 

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
61 854 91 21
Dyrektor: lek. med. Jan Talaga

 

 

SZCZECIN

 

 • KLINIKA;

Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 33 47,
fax 91 425 33 57
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Barbara Zdziarska
Kierownik Oddziału Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. med. Bogusław Machaliński

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02
fax: 91 425 30 01
Dyrektor: dr med. Konrad Jarosz

 

 

TORUŃ

 

 • KLINIKA:

Oddział Hematologii
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel. 56 610 04 13
fax 56 610 04 12
Koordynator: 
dr Grzegorz Charliński

 • SZPITAL:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń
tel./fax. 56 655 75 30
tel. 56 610 02 68
Dyrektor – 
mgr Krystyna Zaleska

 

 

WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Zakład Transfuzjologii
Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi Zakładu Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34-96-371; fax 22 34-96-372
Kierownik: 
prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

 

Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 349 63 60
fax 22 349 63 61
email: transplantacja@ihit.waw.pl
Kierownik: dr med. Kazimierz Hałaburda

 • SZPITAL:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I.Gandhi 14, 02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 176
fax 22 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl
Dyrektor – prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda

 

 

 • KLINIKA;

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 546 2448, 22 546 3250
Kierownik: 
prof dr hab. med. Jan Walewski

 • SZPITAL;

Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

adres do korespondencji:
ul. Roentgena 5,02-781 Warszawa
tel. 22 5709322
fax 22 5709472
Dyrektor  prof. dr hab. med. Jan Walewski

 

 • KLINIKA;

Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM
ul. Banacha la, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 28 18,
fax 22 599 14 18
Kierownik: prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: p.o. Piotr Nowicki

 

 • KLINIKA:

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 26 181 71 60
fax 22 610 83 90
email: 
przepecki@wim.mil.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Rzepecki

 • SZPITAL:

Centralny Szpital Kliniczny MON, 
Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128,00-909 Warszawa
tel. 22 810 16 19

fax 261 816 694
Dyrektor – gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak

 

 • KLINIKA;

Oddział Kliniczny Hematologii i Pediatrii
Sekretariat tel: 22 317 96 21
e-mail: hematologia@spdsk.edu.pl

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel: 22 317 91 02
tel: 22 317 91 33
e-mail: 
szpital@spdsk.edu.pl
Dyrektor: 
Robert Tomasz Krawczyk

 

 

WROCŁAW

 

 • KLINIKA:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
tel. 71 783 13 75, 71 783 13 79,
fax 71 362 15 12
email: sekretariat@dctk.wroc.pl ; bank@dctk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Lange

 • SZPITAL:

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
tel. 71 78 313 75
fax 71 36 215 12
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl
Dyrektor – prof. dr hab. med. Andrzej Lange

 

 • KLINIKA:

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 27 00, 71 733 28 40
fax 71 733 27 09
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Chybicka

 

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrzeże L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76

fax: 71 327 09 63
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Wróbel

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor: 
Piotr Pobrotyn

 

 

 

 

Ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze

 

 

 

 

BYDGOSZCZ

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
  ul. Ks. Markwarta 8, 
  85-015 Bydgoszcz

 

 

BIAŁA PODLASKA

 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w ramach działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
  ul. Terebelska 57/65,
  21-500 Biała Podlaska

 

KRAKÓW

 

 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
  w ramach działalności Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

 

 • SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
  (ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków)
  w ramach działalności komórki organizacyjnej: 
  Pracowni Separacji Krwinek i Banku Komórek Krwiotwórczych 
  (ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków)

 

 

 

ŁÓDŹ

 

 • Salve Medica Sp. z o.o. sp.k. ul. św Anny 62, 95-060 Brzeziny
  w ramach działalnosci podmiotu leczniczego:
  Salve Medica Szpital 
  ul. Szparagowa 10,
  91-211 Łódź

 

 

TARNOBRZEG

 

 • Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
  ul. Szpitalna 1, 
  39-400 Tarnobrzeg
  w ramach działalności komórki organizacyjnej: Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Patologii Ciąży

 

WARSZAWA

 

 • Centrum Medyczne Damiana Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  ul. Wałbrzyska 46,
  02-739 Warszawa

 

 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
  w ramach działalności Oddziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku

 

 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w ramach działalności Zakładu Transfuzjologii Klinicznej,
  ul. Szaserów 128,
  04-141 Warszawa

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy