BIAŁYSTOK

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746 82 77,  85 746 86 25
fax 85 74688 96
Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Jerzy Głowiński

 

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
tel.85 740 94 58
fax 85 743 45 86
Kierownik: prof. dr hab. med. Beata Naumnik

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Sekretariat : 85 746 83 35
fax: 85 746 86 66
Dyrektor: mgr Marek Karp


BYDGOSZCZ

 

 • KLINIKA:

Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 43 80
tel./fax 52 585 40 44
email: wlodarczyk@cm.umk.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

 

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax 52 585 45 40
tel./fax 52 585 40 30
email: nerka@nerka.cpro.pl
Kierownik: dr hab. med. Beata Sulikowska

 • SZPITAL:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 48 80
fax 52 585 40 02
e-mail: sekretariat@jurasza.pl
dyrektor: dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś

 


GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Centrum Medycyny Inwazyjnej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-210 Gdańsk
tel.: 58 349 30 10
fax: 58 349 30 50
email: ichir@gumed.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Zbigniew Śledziński

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 25 05
fax 58 349 25 51, 58 346 11 86
email: adeb@gumed.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor: Jakub Kraszewski

 


KATOWICE

 

 • KLINIKA:

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 255 50 52
fax 32 259 10 52
email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl
Kierownik: dr hab. med. Robert Król

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,
SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 14 01, 32 255 26 95,
fax 32 255 37 26
email: nefro@spskm.katowice.pl 
Kierownik prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
tel. 32 259 12 00,
fax 32 255 46 33
Dyrektor: dr med. Włodzimierz Dziubdziela

 


KRAKÓW

 

 • KLINIKA:

I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków
tel./fax 12 424 80 07
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Richter

 

Klinika Nefrologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 15c, 31-501 Kraków
tel. 12 424 76 00, 12 424 74 26,
fax 12 42471 49
email: wladsul@mp.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

 • SZPITAL:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Collegium Medicum UJ,
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków
tel. 12 424 70 01
Dyrektor: mgr Barbara Bulanowska

 

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
tel. 12 614 32 03, 12 614 30 72, 12 614 30 75
faks: 12 614 25 25, 12 614 34 56
email: kardiochir@szpitaljp2.krakow.pl
Kierownik: dr hab.med. Bogusław Kapelak

 • SZPITAL:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 00, 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail. sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor: dr n. med. Anna Prokop-Staszecka

 

 

 


LUBLIN

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 48 29,
Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Rudzki

 

Klinika Nefrologii
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 45 39, 81 724 45 37,
fax 81 724 45 37
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Książek

 • SZPITAL:

SPSK nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. 81 724 44 00
fax 81 747 57 10
email. szpital@spsk4.lublin.pl
Dyrektor: dr med. Radosław Starownik

 


ŁÓDŹ

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Kopcińskiego 22, 91-153 Łódź
tel.42 677 67 55,
fax 42 679 10 91
Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk 

 

Oddział Nefrologii
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
im. N. Barlickiego UM w Łodzi
Oddział Nefrologii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel. 42 291 95 50
Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Ilona Kurnatowska

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul.Kopcińskiego 22, 91-153 Łódź
tel. 42 677 68 33, 42 677 68 34, 42 677 67 77
fax 42 678 11 76
Dyrektor: prof. dr hab. med. Piotr Kuna

 

 

 • KLINIKA:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek
ul. Wólczańska 195, 90-531  Łódź
tel. 42 636 80 81,
fax 42 637 25 77
Kierownik: prof. dr hab. med. Józef Matych

 • SZPITAL:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel. 42 636 83 20
fax 42 637 25 93
Dyrektor: dr n. med. Roman Bocian

 

 


OLSZTYN

 

 • KLINIKA:

Oddział Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel./fax 89 670 91 44, 89 670 91 46
biuro koordynacyjne ds. transplantacji: 895386436
Ordynator oddziału – dr med. Leszek Adadyński

 

Oddział Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel. 89 538 62 96, 89 538 63 73
fax 89 533 78 82
Ordynator oddziału – prof. dr hab. med. Tomasz Stompór

 • SZPITAL:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
tel.89 538 65 50
email: szpital@wss.olsztyn.pl
Dyrektor: lek. med. Irena Kierzkowska

 


POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Oddział Transplantologii i Chirurgii
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel./fax 61 821 22 28
email: transplantologia@lutycka.pl
Kierownik: dr hab. med. Maciej Głyda

 • SZPITAL:

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
tel. 61 821 22 00
fax 61 841 14 82
Dyrektor: mgr Małgorzata Piotrowska-Błochowiak

 

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu
SPSK nr 2 im. H. Święcickiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.61 867 19 61, 61 869 13 26,
fax 61 869 16 88
email: nefrologia@spsk2.pl
Kierownik: prof.dr hab. med.  Andrzej Oko

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 61 869 13 47
Kierownik: dr hab. med. Marek Karczewski

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 12 03
fax 61 867 12 32
email. szpital@spsk2.pl
Dyrektor: dr med. Krystyna Mackiewicz

 

 


SZCZECIN

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 11 29,
fax 91 466 11 30
email: chirurgia.transplantacyjna@spsk2-szczecin.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Marek Ostrowski

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel. 91 466 11 97
fax 91 91 466 11 96
email: kazcie@pum.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72,70-111 Szczecin
tel. 91 466 10 10, 91 466 10 12
email: spsk2@spsk2-szczecin.pl
Dyrektor: mgr Marcin Sygut

 

 

 • KLINIKA:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
email: chirurgia.spwsz@gmail.com
Kierownik: dr med. Samir Zeair

 

Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ
SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-450 Szczecin
tel. 91 813 96 11
tel./fax 91 813 96 19
email : nefrologia@spwsz.szczecin.pl
Kierownik: dr hab. med. Marek Myślak

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. 91 813 90 10,
fax 91 813 90 09
email. spwsz@spwsz.szczecin.pl
Dyrektor: Małgorzata Usielska

 

 


WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 24 67, 22 599 24 68, 22 599 10 98,
fax 22 59914 68
Kierownik: prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski

 • SZPITAL:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 15 00
fax 22 599 15 02
Dyrektor: p.o. Piotr Nowicki

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,
fax 22 502 21 55
Kierownik: dr hab. med. Maciej Kosieradzki

 

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 12 32,
fax 22 502 21 26
email: mdurlik@wum.edu.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

 

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Instytut Transplantologii WUM
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
tel. 22 502 16 41,
fax 22 502 21 27
email: nasilowska@poczta.onet.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Leszek Pączek

 

 • SZPITAL

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
ul. Lindleya 4,02-005 Warszawa
tel. 22 502-12-00,
fax 22 502-21-39
email. szpital@dzieciatkajezus.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med Janusz Wyzgał

 

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 508 12 17
fax 22 508 12 66
email: transplantologia@cskmswia.pl
Kierownik:prof. dr hab. med. Marek Durlik

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii I Transplantologii
Centralny Szpital Kliniczny MSW
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 508 12 00
email: nefrologia@cskmswia.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Rydzewski

 

 • SZPITAL:

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 22 5081020,
fax 22 845 14 68
email. dyrekcja@cskmswia.pl
Dyrektor: dr n. med. Marcin Maruszewski

 

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60
fax 22 815 14 50
email: p.kalicinski@czd.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

 

Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22815 74 91
fax 22 81515 41
email nefrologia@czd.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Ryszard Grenda

 • SZPITAL:

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: dr hab. med. Małgorzata Syczewska

 


WROCŁAW

 

 • KLINIKA:

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 2003
fax 71 733 2009
email: anna.pawlaczyk@umed.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Szyber

 

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. 71 733 25 00
fax 71 733 25 09,
email: klinef@am.centrum.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Klinger

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor: Piotr Pobrotyn

 

 

 • KLINIKA:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdziałem Chirurgii Metabolicznej, Pododdziałem Chirurgii Endokrynologicznej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 327 03 33,
fax 71 325 41 01
email: witkiewicz@wssk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz

 

Oddział Nefrologiczny z Pododdziałem Diabetologicznym  i Transplantacyjnym
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 327 04 19,
fax 71 327 05 83
email: zhruby@wssk.wroc.pl
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Hruby

 • SZPITAL;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
tel. 71 32 70 101,
fax 71 32 54 101
email: sekretariat@wssk.wroc.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

 

 

 • KLINIKA:

Klinika Chirurgiczna
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 247, fax 261 6 60 245
Kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak

 

 • SZPITAL:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 261 6 60 373 fax 261 6 60 630
e-mail: szpital@4wsk.pl
Komendant: płk lek. med. Wojciech Tański

 

 

 

 

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy