GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 24 03,
fax 58 349 76 69
email: janrog@gumed.edu.pl
Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

 

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor: mgr Jakub Kraszewski

 

 

KRAKÓW

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 30 75,
fax 12 423 39 00
email:  koordynator@szpitaljp2.krakow.pl
Kierownik: p.o. Prof. UJ dr hab. n.med. Bogusław Kapelak 

 

 • SZPITAL:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail. sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor: dr med. Anna Prokop-Staszecka

 

 

POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity
e-mail: poznan@kardiochirurgia.com.pl

 

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel. 61 854 90 00
fax 61 852 94 72
Dyrektor: lek. med. Jan Talaga

 

 

WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa
tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48
fax 22 343 45 39
email: sekretkkch@ikard.pl
Kierownik: dr hab. med. Mariusz Kuśmierczyk, prof. nadzw. IK

 • SZPITAL:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK

 

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
tel: 22 815 73 46; fax: 22 815 73 40
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski
e-mail: kardiochirurgia@czd.pl

 • SZPITAL:

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 16 00, 22 815 19 00
email: dyrektor@czd.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Małgorzata Syczewska

 

 

ZABRZE

 

 • KLINIKA:

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

 

 • SZPITAL:

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy