GDAŃSK

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
tel. 58 349 24 03,
fax 58 349 76 69
email: janrog@gumed.edu.pl
Kierownik  Prof. dr hab. med. Jan Rogowski

 

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
tel. 58 349 20 00
fax 58 346 11 78
Dyrektor: mgr Jakub Kraszewski

 

 

KRAKÓW

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 30 75,
fax 12 423 39 00
email:  koordynator@szpitaljp2.krakow.pl
Kierownik: p.o. Prof. UJ dr hab. n.med. Bogusław Kapelak 

 

 • SZPITAL:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
tel. 12 614 20 02, fax 12 614 22 66
e-mail.
sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl
Dyrektor: Grzegorz Fitas

 

 

POZNAŃ

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Katedry Kardio-Torakochirurgii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel./fax 61 854 90 85; tel. 61 854 92 10
Kierownik: Prof. dr hab. med. Marek Jemielity

 

 • SZPITAL:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
tel. 61 854 90 00

fax 61 852 94 72
Dyrektor:
dr n. med. Krystyna Mackiewicz

 

 

 

WARSZAWA

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa
tel. 22 343 46 10, 22 343 42 11, 22 343 45 48
fax 22 343 45 39
Kierownik: p.o. dr med. Krzysztof Kuśmierski

 

 • SZPITAL:

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa,
tel.: 22 343 44 50
fax.: 22 343 45 00
e-mail.dyrektor@ikard.pl
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

 

 • KLINIKA:

Klinika Kardiochirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 22 599 21 40, 599 21 41
e-mail: kkc.csk@uckwum.pl
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

 • SZPITAL:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. S. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sekretariat: tel. 22 599 15 00
e-mail: uckwum@uckwum.pl
Dyrektor: Anna Łukasik

WROCŁAW

 

 • KLINIKA:

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
Centrum Chorób Serca
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.71 736 41 00
fax 71 736 41 09
Kierownik:
Prof. dr hab. med. Marek Jasiński

 

 • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09

Dyrektor:
Piotr Pobrotyn

 

 

ZABRZE

 

 • KLINIKA:

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34
fax 32 278 43 34
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Hrapkowicz

 

 • SZPITAL:

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9 , 41-800 Zabrze
tel. 32 278 43 34,
fax 32 278 43 34
email: sek.kch@sccs.pl
Dyrektor: Prof. dr hab. med. Marian Zembala

Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy