GLIWICE

 

  • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii, Instytut IMSC w Gliwicach

ul.Wybrzeże Armii Krajowej 14

44-100 Gliwice

tel.:32 278 84 17

fax 32 278 81 99
mail:  chirurgia@io.gliwice.pl
Kierownik : prof. dr hab. med. Adam Maciejewski

  • SZPITAL:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

tel. centrala: 32 278 86 66, 32 278 87 77

fax: 32 231 35 12

e-mail ogólny: onkologia@io.gliwice.pl
Dyrektor: prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski

 

 

TRZEBNICA

 

  • KLINIKA:

Oddział Chirurgii Ogólnej,
Pododdział  Replantacji Kończyn,
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55  55-100  Trzebnica,
tel. 71 312 09 75, 71 312 12 36,

Fax 71 312 06 87,
e-mail: trzebnica@transplantacja.info,

Koordynator transplantacyjny: dr med. Adam Chełmoński

Ordynator: 
Prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki

  • SZPITAL:

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
ul. Prusicka 53/55 55-100 Trzebnica,
tel. 71 312 09 20, 71 312 06 08

fax 71 312 14 98
email: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
Dyrektor: Wiktor Lubieniecki

 

 

WROCŁAW

 

  • KLINIKA:

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
tel. 71 734 38 00
fax 71 734 38 09
Kierownik: Dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw. UMW

  • SZPITAL:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
tel. (71) 733 11 00,
fax (71) 733 11 09
sekretariat@usk.wroc.pl
Dyrektor: 
Piotr Pobrotyn

Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy