Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Jeden człowiek, jedna historia

 

Od 1966 roku wykonano w Polsce około 33 tys. przeszczepień, tak wynika z danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”. Rekordowy pod tym względem był rok 2014, wtedy wykonani 1620 przeszczepień. W roku ubiegłym odbyło się ich 1454.

Jak informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, postęp w dziedzinie transplantologii w Polsce niesie za sobą wzrost wymagań systemowych, które będą z jeszcze lepszym i czytelnym skutkiem porządkowały wiedzę na temat zarówno potencjalnych i rzeczywistych dawców, jak i pacjentów-biorców przeszczepów, zakłada to zresztą. Program Wieloletni na lata 2011-2020 “Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Zintegrowany system

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oferuje wsparcie w zakresie budowy zintegrowanego, cyfrowego modelu informacyjnego dla polskiej medycyny transplantacyjnej. We współpracy m.in. z „Poltransplantem” centrum pracuje nad nowym systemem obsługi działań związanych z  transplantacjami. Będzie on zawierał informacje dotyczące dawców oraz biorców narządów tkanek i komórek krwiotwórczych z Polski i z zagranicy.

– Koncepcję tę można krótko scharakteryzować jako “jeden człowiek – jedna historia” – informuje w swoim komunikacie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dzisiaj często informacje rozproszone są między kilkoma systemami czy rejestrami. To utrudnia i wydłuża dostęp do całościowej wiedzy na temat dawców i biorców, która szczególnie w nagłych przypadkach jest niezwykle istotna.


20 czerwca - Nowy termin 16. Biegu po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy