Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Ośrodki transplantacyjne utrzymały aktywność

 

Rok 2021 był nie był łatwy dla polskiej transplantologii, mimo tego nie brakło sukcesów, jak np. rekord jeśli chodzi o liczbę przeszczepionych serc – wykonano aż 200 transplantacji tego narządu. Odbywały się także wyjątkowe na skalę świata operacje. 

Łącznie w 2021 przeszczepiono 1338 narządów od zmarłych i żywych dawców. Jak to wyglądało w latach wcześniejszych? W 2020 roku takich transplantacji wykonano łącznie 1239, a w 2019 roku, czyli przed pandemią, przeszczepiono 1546 narządów. Na przygotowanych przed nas wykresach widać jak te statystyki wyglądają w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Rok 2021 w podsumowaniu znanego profesora

O podsumowanie 2021 roku poprosiliśmy profesora Romana Danielewicza z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jakie największe problemy i wyzwania pojawiały się w związku z pandemią?

– Największym wyzwaniem w ubiegłym roku oczywiście była pandemia COVID-19 powodująca ograniczanie działalności programów transplantacyjnych. Niemniej jednak ostatnie miesiące pokazały, że nasze ośrodki transplantacyjne „oswoiły” się z tą sytuacją i w miarę możliwości wykonują pobrania i przeszczepienia.

Dzięki zaangażowaniu tych ośrodków i ośrodków zgłaszających zmarłych dawców (pomimo tego że wiele oddziałów intensywnej terapii jest zaangażowanych w leczenie chorych z COVID-19) udało się w roku 2021 wykonać więcej przeszczepień niż w roku 2020.

Wykonano w sumie 1274 przeszczepienia narządów od dawców zmarłych dawców (w 2020 r. 1180), w tym 709 przeszczepień nerek, 20 przeszczepień nerki z trzustką, 277 przeszczepień wątroby, 200 serc i 68 płuc. Są zatem podstawy do optymizmu, pomimo, że przeszczepiamy mniej narządów w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Zwiększają się także liczby narządów przeszczepianych od żywych dawców (44 nerki i 20 fragmentów wątroby w 2021 r. ) – te programy były znacznie ograniczane w 2020 roku ze względu na pandemię i ryzyko zakażenia biorcy i dawcy w czasie badań i hospitalizacji. Łącznie w 2021 przeszczepiono 1338 narządów od zmarłych i żywych dawców (przyp. red.)

Jakie było największe osiągnięcie tej dziedziny medycyny w minionym roku?

– Bez wątpienia utrzymanie aktywności ośrodków transplantacyjnych (działających w szpitalach  włączanych do leczenia pacjentów z COVID-19) można uznać za pozytywne zjawisko. Co więcej – ostatni rok, pomimo tych trudnych warunków – był rekordowy jeżeli chodzi o przeszczepianie serca (wykonano 200 przeszczepień, to najwyższa jak dotychczas liczba) i 68 przeszczepień płuc (to także najwyższa dotychczas liczba). Wśród biorców płuc znalazły się także osoby, u których doszło do nieodwracalnego uszkodzenia płuc w przebiegu choroby COVID-19. Zespołom kardiochirurgicznym i torakochirurgicznym należą się ogromne gratulacje za ich wysiłek i aktywność w tym trudnym okresie.

Na podkreślenie zasługuje także odnotowany wzrost aktywności zespołów przeszczepiających nerki od żywych dawców (te programy w 2020 roku były na kilka miesięcy zawieszone). W ośrodku, w którym pracuję (Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus) udało się przeszczepić 12 nerek od żywych dawców (w latach 2019 i 2020 – po 11 nerek). Pomimo małej liczby takich przeszczepień w Polsce, cieszy to że udaje się utrzymać naszą aktywność. 

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy