Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Pionierski zabieg w Zabrzu

 

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, szpitalu klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykonano zabieg wymiany zastawki aortalnej TAVI bez użycia kontrastu. To pionierska w skali kraju procedura, szansa dla chorych z niewydolnością nerek.

Małoinwazyjna wymiana zastawki

Przezskórna wymiana zastawki aortalnej (TAVI) to metoda małoinwazyjnego leczenia stenozy aortalnej u pacjentów, dla których klasyczne leczenie kardiochirurgiczne jest zbyt ryzykowne. – W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu metoda ta jest stosowana od wielu lat, w 2023 roku wykonano ponad 240 takich procedur – przypomina placówka.

Ta metoda wymaga zastosowania znacznej ilości kontrastu, zarówno podczas przygotowania pacjenta do zabiegu, jak i w trakcie samej procedury. Dla pacjentów z niewydolnością nerek było czynnikiem ryzyka, mogącym pogłębić niewydolności nerek do konieczności dializ włącznie.

Zabieg bez użycia kontrastu

– Stanęliśmy przez wyzwaniem leczenia pacjenta, u którego po zabiegu koronarografii, wykonanym w innym ośrodku, doszło do znacznego, utrzymującego się pogorszenia funkcji nerek. Konsultujący nefrolog wyrażał znaczne obawy co do konieczności leczenia dializami po ponownym podaniu kontrastu. Opierając się na nielicznych danych z literatury, przygotowaliśmy pacjenta do zabiegu z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej bez kontrastu w zakresie serca i głównych naczyń oraz echokardiografii z obrazowaniem 3D. W trakcie zabiegu dla właściwego ułożenia zastawki umieściliśmy w zatokach wieńcowych cewniki diagnostyczne oraz kierowaliśmy się echokardiografią przezprzełykową – wyjaśnia dr Łukasz Pyka z III Katedry i Kliniki Kardiologii SUM. 

To był zabieg pionierski w skali kraju. Przeprowadził go zespół kardiologów i kardiochirurgów: dr Łukasz Pyka, dr Krzysztof Wilczek, dr Anna Kwiecień, dr Tomasz Niklewski z III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM pod kierownictwem prof. Mariusza Gąsiora oraz z Kliniki Kardiochirurgii pod kierownictwem doc. Tomasza Hrapkowicza.

Pacjent jest już w domu

Pacjent po pięciu dniach hospitalizacji został wypisany do domu na święta. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu planuje kontynuować i rozwijać tę metodę leczenia dla szczególnie obciążonej populacji chorych z ciężką stenozą aortalną i niewydolnością nerek.

Zdjęcie: www.sccs.pl

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy