Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Pomoc dla transplantacji szpiku na Ukrainie

 

Prof. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy w dniach od 27 do 28 września brał udział w spotkaniu zorganizowanym w Kijowie. Pojechał tam na zaproszenie lekarzy ze Szpitala Kijowskiego Instytutu Matki i Dziecka „Ochmatdyt” w celu wymiany doświadczeń i przygotowań do uruchomienia programu przeszczepień komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych dla pacjentów ukraińskich. Poza prof. Styczyńskim na zaproszenie strony ukraińskiej udział w spotkaniu wzięli również prof. Krzysztof Kałwak z Wrocławia i prof. Katarzyna Drabko z Lublina.

Na Ukrainie trwają prace nad regulacją prawną takich przeszczepień, trwa też budowa nowego szpitala i oddziałów hematologicznych i transplantacyjnych. W spotkaniu wzięli też udział lekarze z innych ośrodków, w których planuje się uruchomienie oddziałów przeszczepowych. To Odessa, Czerkasy, Charków i Dnipropietrowsk.
W latach 2015-2019 w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza wykonano przeszczepienie komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych dla ponad 20 dzieci z Ukrainy.

Zdjęcie: www.cm.umk.pl


20 czerwca - Nowy termin 16. Biegu po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy