Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Pomost do transplantacji serca

 

W Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 10-letnia dziewczynka otrzymała kamizelkę defibrylującą WCD (ang. wearable cardioverter-defibrillator).

Jak informuje placówka, pacjentka cierpi na kardiomiopatię rozstrzeniową, niewydolność serca i złożoną arytmię komorową. Jest zakwalifikowana do przeszczepienia w trybie pilnym w jednym z ośrodków w Polsce. Do czasu transplantacji kamizelka będzie minimalizowała ryzyko nagłego zgonu sercowego.

Przeczytaj także: Książka Joanny znikła z księgarń.

Użycie kamizelki pomaga zminimalizować ryzyko

Dzięki kamizelce minimalizowane jest wysokie ryzyko nagłego zgonu sercowego u pacjentów z  potencjalnie groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca. Metoda ta pozwala również uniknąć inwazyjnego wszczepienia układu defibrylującego – przezżylnego czy przezskórnego, ratującego życie, obarczonego jednak ryzykiem powikłań zarówno samego zabiegu jak i znieczulenia.

– Tę nowatorską metodę prewencji nagłego zgonu sercowego wdrożyli w naszej klinice dr Piotr Wieniawski i dr Katarzyna Łuczak-Woźniak. Korzystali z doświadczenia prof. Marcina Garbowskiego, kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, który stosował kamizelkę WDC u dorosłych pacjentów – informuje prof. Bożena Werner, kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM.

Przeczytaj także: Policjanci transportowali wątrobę.

Urządzenie przerywa groźne artymie

WCD łączy w sobie elementy monitora EKG, całkowicie automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz internetowego systemu do zdalnego monitorowania pacjenta.

Zewnętrzny kardiowerter-defibrylator ma postać elastycznej kamizelki. Pacjent nosi ją bezpośrednio na ciele. Zadaniem urządzenia jest wykrycie zagrażających życiu arytmii komorowych i automatyczna defibrylacja w razie potrzeby. W odróżnieniu od urządzeń wszczepialnych pacjent może terapię, jeśli wykryta arytmia jest przez niego tolerowana i  pozostaje przytomny.

Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym technologia WCD  została udostępniona komercyjnie. W wybranych przypadkach możliwe jest już indywidualne rozliczenie kosztów i refundacja.

Zdjęcie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy