Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Profesor Kałwak zasłużonym wrocławianinem

 

Prof. Krzysztof Kałwak, Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, otrzymał z rąk prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka – Medal “Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. To nagroda dla wybitnych mieszkańców miasta.

Medal dla całego zespołu

Podczas uroczystości profesor podkreślał, że to medal nie dla niego, ale dla całego zespołu kliniki, którym kieruje od 1 października zeszłego roku jako następca profesor Alicji Chybickiej.

– Pomimo pandemii COVID-19 pracujemy na pełnych obrotach: liczba transplantacji allogenicznych spadła jedynie o 5-10 proc.. Rozwinęliśmy terapię CAR-T, którą od marca 2020 roku zaoferowaliśmy 10 dzieciom z oporną na leczenie białaczką limfoblastyczną, dla których nie byłoby już ratunku: dziewięcioro z nich żyje i ma się bardzo dobrze. To swoista mobilizacja do dalszej pracy, bo „marzenia się spełniają, a niemożliwe staje się możliwe”. Chociaż jest nam, pacjentom i rodzicom ciężko, stworzyliśmy „Twierdzę Przylądek”, tak aby można było bezpiecznie leczyć, bo pacjent onkologiczny nie może czekać – mówi profesor Kałwak.

Profesor ma wiele osiągnięć

Profesor Kałwak pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku,Onkologii i Hematologii Dziecięcej od 25 lat. W listopadzie 2019 doprowadził do certyfikacji terapii CAR-T w Klinice, która zaowocowała pierwszym zastosowaniem tej technologii u pacjenta pediatrycznego w Polsce. Jest głównym badaczem ośrodka klinicznego należącego do konsorcjum unijnego RECOMB, które wprowadza autologiczną terapię genową z wykorzystaniem zmodyfikowanych komórek macierzystych hematopoezy w leczeniu pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem odporności.

Jest też koordynatorem pracy zespołu, który przeprowadził pierwsze przeszczepienia w Polsce w chorobach metabolicznych i niektórych rzadkich pierwotnych niedoborach odporności u dzieci.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy