Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Szpital w Opolu doceniony

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał 600 tys. zł z Ministerstwa Zdrowia. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, którego zespół zajmuje się kwalifikacją, opieką i przygotowaniem dawców do pobrania narządów.

Przeczytaj także: Dwa serca

– Dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Zdrowia będziemy mogli wyposażyć oddział między innymi w zaawansowany aparat do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego, wideoendoskop intubacyjny oraz najwyższej klasy respirator – wymienia dr n. med. Ryszard Gawda, zastępca ordynatora oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, którego zespół zajmuje się kwalifikacją, opieką i przygotowaniem dawców do pobrania narządów. – To sprzęt, który posłuży do optymalizacji leczenia chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi i zwiększenia bezpieczeństwa chorego leczonego z powodu niewydolności oddechowej – dodaje lekarz.

Przeczytaj także: Lekarze z Wrocławia nie odmówili pomocy

Opolski szpital po raz kolejny otrzymał ministerialne finansowanie na doposażenie w sprzęt do rozwoju tej dziedziny medycyny. Przeszkoleni lekarze współpracują z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji, które zajmuje się koordynacją pobrań i prowadzi listy biorców.

Szpital w Opolu zgłasza 20 potencjalnych dawców rocznie

– Naszą rolą jest identyfikowanie dawców, przeprowadzanie rozmów z ich bliskimi i – przy braku przeciwwskazań – przygotowanie zmarłych do pobrania narządów. Czasu na przeprowadzenie wymaganych prawem czynności, od momentu wysunięcia podejrzenia śmierci mózgowej, jest niewiele. Niezwykle trudno utrzymać taki organizm w kondycji pozwalającej na pobranie narządów w idealnym stanie – opisuje dr Maciej Gawor, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Z USK w Opolu do Poltransplantu w ciągu roku zgłaszanych jest około 20 zmarłych potencjonalnych dawców narządów.

www.usk.opole.pl

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


 


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy