Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Udana restrukturyzacja szpitala

 

Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wsparła szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kwotą 110 mln zł. Pożyczka została spłacona z 20-miesięcznym wyprzedzeniem.

Plan restrukturyzacyjny rozpoczęty w 2011 roku polegał na wprowadzeniu wielu zmian w funkcjonowaniu szpitala, ich celem była poprawa sytuacji finansowanej i organizacyjnej. Zmieniono m.in. strukturę organizacyjną i politykę zatrudniania oraz system pracy. Wprowadzono także informatyzację głównych procesów, takich jak kontrola zużycia leków i materiałów medycznych, co pozwoliło na  dodatkowe oszczędności.

To był trudny proces

– Restrukturyzacja to trudny, złożony proces, który wymaga konsekwencji i ogromnej determinacji. My oczywiście w całym tym procesie jesteśmy wsparciem, udzielamy nie tylko finansowania, ale także merytorycznie czuwamy nad planem naprawczym. Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że bardzo dużo zależy tutaj od zaangażowania zarządu, który w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stanął na wysokości zadania, nie bał się niełatwych decyzji i stanowczo dążył do celu, realizując przyjęte założenia. Dlatego dzisiaj możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie restrukturyzacyjnym – mówi Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Udana restrukturyzacja UCK to  dla nas wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy – dodaje

Pożyczka umożliwiła spłatę zadłużenia i znaczną poprawę kondycji placówki, która jest obecnie  liderem pod względem wyników finansowych wśród dużych szpitali klinicznych. Wprowadzone zmiany przyniosły też lepszą organizację pracy i efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi informatycznych.

Spłacili dług przed terminem

– Dziś możemy pochwalić się, że działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem. Nasz szpital nie ma długów. Warto dodać, że spłaciliśmy pożyczkę do ARP z 20 miesięcznym wyprzedzeniem, nadpłacając 18,5 mln złotych – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. – Jak nam to się udało? Konsekwentnie realizowaliśmy plan restrukturyzacyjny. W 2012 roku wprowadziliśmy klauzulę do umowy, która przewidywała każdorazowo z dodatkowo uzyskanych środków z NFZ-u, tzw. nadwykonań, dokonywanie nadpłat na rzecz ARP. To działanie pozwoliło nam na spłatę pożyczki przed terminem. Dzięki wprowadzonym zmianom nasz szpital może się dalej rozwijać. Jesteśmy aktualnie jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, lecz również w najlepszych specjalistów. Wszystkie te działania skoncentrowane są na jedynym – staramy się jak najbardziej efektywnie leczyć pacjenta, który korzysta z naszych usług – dodaje.

Agencja udzieliła wsparcia

W 2010 roku UCK miało prawie 100 mln zł zobowiązań do spłaty. Problemy z płynnością spowodowały znaczne opóźnienia w płatnościach do dostawców i w efekcie wzrost zadłużenia. Przeterminowane wierzytelności generowały bardzo wysokie koszty finansowe i komornicze.

Władze szpitala oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły starania, by zminimalizować zadłużenie, korzystając z pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W 2011 roku Agencja udzieliła szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 110 mln zł, które uwarunkowane było efektywnym przeprowadzeniem restrukturyzacji.

– Dzięki dobrej kondycji UCK stanowi doskonałą bazę do prowadzenia nowoczesnych badań w zakresie nauk medycznych i wprowadzanie najbardziej zaawansowanych procedur – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i szpitala klinicznego sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Stwarza również podatny grunt do tworzenia unikatowych jednostek, takich jak Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, Centrum Medycyny Transplantacyjnej, Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz oraz Centrum Chorób Rzadkich – dodaje.

Zdjęcia: Sylwia Mierzewska UCK


Bieg po Nowe Życie ONLINE za nami - dziękujemy!

Czytaj więcej...
Partnerzy