Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Ważna inwestycja w UCK

 

Gdański Uniwersytet Medyczny zgodnie z harmonogramem realizuje budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). W ramach drugiego etapu prac powstał budynek A oraz łącznik do Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja osiągnęła stan surowy, na budynku zawieszono tradycyjną wiechę.

Najnowocześniejszy szpital w Polsce

Uroczystość odbyła się 23 stycznia na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Smoluchowskiego 17 w Gdańsku. W  wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz GUMed – rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. klinicznych prof. Edyta Szurowska i kanclerz Marek Langowski, dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK) na czele z dyrektorem naczelnym Jakubem Kraszewskim, pracownicy uczelni i szpitala zaangażowani w  realizację inwestycji, kierownicy jednostek, które zyskają siedzibę w nowej lokalizacji, a także wykonawcy – Grupa ERBUD SA, projektanci z pracowni Arch-Deco w Gdyni oraz firmy podwykonawcze.

– To już jest najnowocześniejszy szpital w Polsce, który służy najlepszej uczelni medycznej w kraju oraz mieszkańcom Pomorza – podkreślił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

Unikatowy obiekt

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to unikatowe centrum naukowo-badawcze, kompleks czterech połączonych ze sobą budynków – A, B, C ułożonych w kształt litery U, połączonych trzema łącznikami z Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz budynku D usytuowanego w miejscu dawnego budynku 18.

Budynek D będzie połączony łącznikiem z budynkiem C. Budowa CMN została podzielona na dwa etapy. Realizacja pierwszego przypadała na lata 2015-2018 i objęła budynki B, C i D; w ramach drugiego etapu powstał budynek A  (lata 2018-2020). Łączna kubatura Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wynosi 378 009 m3,, z czego budynek A to 140 803m3.

W nowej lokalizacji swoją siedzibę będą miały następujące jednostki: Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwowych; Kliniczne Centrum Kardiologii z zespołem pracowni elektrofizjologicznych i kardiologii interwencyjnej; Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych; Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Tkanki Łącznej; Klinika Neurologii Dorosłych, w tym Centrum Udarowe; Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Geriatrii; Dział Obrazowania; Archiwum i Administracja UCK. Jednostki kliniczne będą dysponowały bazą liczącą 270 łóżek.

– Nowa infrastruktura znacząco poprawi warunki hospitalizacji naszych pacjentów, jak również zwiększy komfort pracy – mówił dyrektor UCK Jakub Kraszewski. – W nowych przestrzeniach z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu będziemy mogli stosować metody i standardy medyczne, które dzisiaj są niemożliwe do zastosowania – dodawał.

Elewacje i prace wykończeniowe

Przez cały rok 2020 będą trwały prace nad elewacją, a także roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.
– W ramach zaplanowanych na rok bieżących prac zostaną wykonane ścianki działowe, posadzki oraz wszystkie roboty instalacyjne
potrzebne do funkcjonowania budynku – mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed.

Przewidywany koszt to około 110 mln zł. Jeśli zaplanowane zadania uda się zrealizować w terminie, w pierwszym kwartale 2021 roku uczelnia
chciałaby przekazać budynek UCK do zasiedlenia.

Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej to największa inwestycja realizowana obecnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, która stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni.
Środki finansowe na budowę jednostki pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł. Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 616 mln zł.

 

Zdjęcia: Gdański Uniwersytet Medyczny

 


Bieg po Nowe Życie ONLINE za nami - dziękujemy!

Czytaj więcej...
Partnerzy