Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Pierwszy taki kalkulator w Polsce

 

Wykorzystując nowoczesne metody statystyczne możliwe jest oszacowanie ryzyka zgonu pacjenta bazując na ośmiu łatwo dostępnych parametrach. To pierwszy tego typu kalkulator ryzyka opracowany dla wszystkich chorych z niewydolnością serca, bez względu na frakcje wyrzutową lewej komory.

Przeczytaj także: Program transplantacji serca nagrodzony.

Specjalistyczne narzędzie dla lekarzy opracował zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w składzie: dr hab. Jacek Niedziela, prof. dr hab. Piotr Rozentryt, prof. dr hab. Mariusz Gąsior z III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dwóch statystyków: inż. Daniel Cieśla z Działu Nauki SCCS oraz prof. Michał Skrzypek z Zakładu Biostatystyki SUM w Katowicach. Kalkulator pozwala oszacować ryzyko zgonu wszystkich chorych z niewydolnością serca.

Można precyzyjniej ocenić rokowanie pacjenta

– Kalkulator jest bardzo przydatny do oceny rokowania pacjentów z niewydolnością serca. Co ważne, narzędzie zostało stworzone na bazie wyników leczenia polskich chorych. Do tej pory mogliśmy korzystać z kalkulatorów z innych krajów. Narzędzie jest pomocne zarówno przy wypisie ze szpitala, jak i w leczeniu ambulatoryjnym – mówi prof. dr hab. Mariusz Gąsior kierownik III Kliniki i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, SCCS w Zabrzu.

Kalkulator oparty jest na ośmiu łatwo dostępnych parametrach. To pierwsze takie narzędzie opracowane dla wszystkich chorych z niewydolnością serca, bez względu na frakcje wyrzutową lewej komory.

– Kalkulator jest przeznaczony dla lekarzy opiekujących się chorymi z niewydolnością serca: kardiologów, internistów i specjalistów innych dziedzin. Po wprowadzeniu kilku parametrów otrzymujemy rokowania pacjenta, co pozwala dostosować intensywność opieki i leczenia do indywidulanych potrzeb chorego  – wyjaśnia dr hab. Jacek Niedziela.

W Polsce mamy ponad milion chorych

Identyfikacja pacjentów obarczonych największym ryzykiem zgonu, pozwala zintensyfikować opiekę poprzez zwiększenie częstości wizyt kontrolnych, czy też uważną optymalizację terapii. Problem dotyczy ogromnej rzeszy chorych – według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, liczba chorych z niewydolnością serca w Polsce przekracza milion osób.

Zdjęcie: www.sccs.pl

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy