Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Ratują życie dzieci

Transplantologia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego intensywnie się rozwija. Tutejsze kliniki są wiodącymi w kraju ośrodkami transplantacji wątroby, trzustki, nerki oraz szpiku kostnego.
Przeczytaj także: 285 transplantacji wątroby.
Na mapie Polski pojawił się nowy ośrodek
W 2022 roku Klinika Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia, a wcześniej – pozytywną rekomendację Krajowej Rady Transplantacyjnej, dzięki czemu na mapie Polski pojawił się nowy ośrodek transplantacji serca i płuc kierowany przez profesora Mariusza Kuśmierczyka – Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonuje się tutaj także transplantacje u dzieci.
To właśnie w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uratowano w ostatnim czasie życie siedmiomiesięcznej Cecylii. Dziewczynka cierpiał na kardiomiopatię rozstrzeniową. To choroba, w której dochodzi do patologicznego rozciągnięcia włókien mięśniowych serca, ścieńczenia mięśnia sercowego oraz poszerzenia jego jam. Uszkodzone serce nie jest w stanie pompować z odpowiednią siłą krwi, zaczyna dochodzić do niedotlenienia różnych narządów. Kardiomiopatię rozstrzeniową zdiagnozowano właśnie u Cecylii. – U części pacjentów udaje się powstrzymać rozwój choroby farmakoterapią – mówi profesor Mariusz Kuśmierczyk. 
U Cecylii doszło do zatrzymania krążenia
Często łatwiej zdiagnozować dorosłego, niż malutkie dziecko. U dorosłych pojawiają się objawy, na które zaczynają się skarżyć, takie jak szybkie męczenie się czy duszności podczas wykonywania wysiłku. U malutkiego dziecka, które jeszcze tylko leży, trudniej to zauważyć.  Powiększone serce Cecylii przestało się praktycznie kurczyć. Już w szpitalu doszło u niej do nagłego zatrzymania krążenia. 45-minutowa reanimacja skończyła się na szczęście sukcesem, potem dziewczynkę podłączono do ECMO.  Lekarze stwierdzili, że życie może jej uratować tylko transplantacja, Cecylka trafiła na listę osób pilnie oczekujących na przeszczepienie.
– Zdarzył się cud, bo na nowe serce czekała tylko dwa dni – mówi profesor Kuśmierczyk. – W ciągu zaledwie półtora miesiąca wykonaliśmy trzy transplantacje serca u takich małych dzieci, wszystkie skończyły się sukcesem – dodaje.
Rokowania u dzieci po transplantacjach są lepsze, niż dorosłych
Profesor mówi, że wskazaniami do transplantacji serca u dzieci bywają także inne kardiomiopatie – restrykacyjna lub przerostowa, a także niektóre wady serca. Zespół niedorozwoju lewego serca, czyli HLHS to wada, która dawniej kończyła się śmiercią dziecka krótko po narodzinach. Dzisiaj u takich dzieci wykonuje się trzyetapową operację, pierwszy zabieg przechodzą krótko po przyjściu na świat. Na pewnym etapie życia pacjenta konieczne może okazać się wykonanie transplantacji serca. – Dzieci po przebytych operacjach kardiochirurgicznych, czasem kilku, to trudni pacjenci – mówi profesor Kuśmierczyk.
Kardiochirurg i transplantolog mówi, że rokowania dzieci są lepsze, niż dorosłych po transplantacji serca. O ile po 10 latach od wykonania zabiegu przeszczepienia serca żyje 50 proc. dorosłych pacjentów, to w przypadku dzieci odsetek ten jest wyższy, to 70 proc. – Poza tym, jeśli przeszczepione serce staje się niewydolne, to możemy wykonać retransplantację narządu – przypomina lekarz.
Narząd dodany do serca zwiększa długość życia
Profesor Kuśmierczyk mówi, że wyzwaniem transplantologii dziecięcej jest nie tylko brak odpowiedniej ilości dawców. – Musimy zwiększać także liczbę pacjentów kwalifikowanych do takiego leczenia. Nadal zdarzają się niestety sytuacje, gdy kardiolodzy dziecięcy poprzestają na leczeniu zachowawczym – mówi lekarz.
To wywołuje dodatkowe problemy, z czasem u dziecka z niewydolnością serca może dojść do włóknienia wątroby oraz jej marskości. Wtedy jedynym ratunkiem jest przeszczep obu narządów. – Z badań wynika jednak, że każdy narząd “dodany” podczas transplantacji do serca zwiększa długość życia biorcy – mówi profesor Kuśmierczyk.

Zdjęcie: Biuro Rzeczniczki Prasowej WUM/Panorama TVP.

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy