Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Telekonsultacje w szpitalu

 

Centrum Chorób Serca przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu zapewnia pacjentom kompleksową opiekę kardiologiczną. Docelowo placówka będzie się zajmowała transplantacjami serca.

Pacjenci kardiologiczni są w grupie ryzyka

Lekarze przypominają, że choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce. Co więcej, pacjenci z chorobami układu krążenia, szczególnie nieleczonymi, należą do grupy zwiększonego ryzyka zarówno zarażenia jak i niepomyślnego przebiegu infekcji po zakażeniu koronawirusem.

Specjaliści z wrocławskiego szpitala podkreślają, że tym bardziej pacjenci kardiologiczni powinni być leczeni zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz za pomocą najnowocześniejszych metod. Niestety, lekarze obserwują teraz spadek ilości wykonywanych procedur kardiologicznych, w tym ratujących życie. Ich zdaniem tylko częściowo jest to związane z ograniczeniem planowych zabiegów, podejrzewają, że niektórzy pacjenci nie zgłaszają się w obawie przed zakażeniem w szpitalu.

Wrocławscy lekarze przypominają, że śmiertelność z powodu nieleczonego zawału serca jest 10 razy wyższa niż w przebiegu infekcji COVID-19! Kolejną grupą chorych szczególnego ryzyka są osoby już zakwalifikowane do planowych procedur kardiologicznych lub kardiochirurgicznych, których termin zabiegu został przełożony, często na czas nieokreślony. W związku z ograniczeniem aktywności fizycznej w czasie epidemii ocena nasilenia objawów jest utrudniona i często nie odzwierciedla nieuchronnego postępu nieleczonej choroby.

Trzeba indywidualnie ocenić każdego pacjenta

Lekarze mówią, że należy uwzględnić wciąż obecne ryzyko infekcji, mimo zastosowania wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa. Dlatego decyzja o wykonaniu planowego zabiegu musi być podejmowana indywidualnie po konsultacji z lekarzem.

– Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, Centrum Chorób Serca USK postanowiło udostępnić zarówno pacjentom jak i lekarzom platformę umożliwiającą bezpieczny, zdalny kontakt z lekarzem centrum, dzięki której możliwa będzie kwalifikacja do hospitalizacji i leczenia interwencyjnego w trakcie trwającej epidemii. Konsultujący lekarz oceni podczas rozmowy telefonicznej wskazania do zabiegu, określi jego pilność i ustali termin ewentualnej hospitalizacji – informują specjaliści.

Lekarze proszą o kontakt pacjentów z już rozpoznaną chorobą układu krążenia, którzy zostali wcześniej zakwalifikowani do procedur inwazyjnych, a odczuwają lęk związany z wizytą w szpitalu celem ustalenia terminu, lub u których zabiegi te zostały odwołane lub przełożone. O kontakt proszą  również chorych, którzy przebyli w przeszłości interwencje wieńcowe i odczuwają nawrót dolegliwości jak przed zabiegiem. Zachęcają do kontaktu także lekarzy, którzy wiedzą o pacjentach pozostających pod ich opieką, wymagających pilnej lub przyspieszonej interwencji kardiologicznej, a którzy nie mają w chwili obecnej możliwości przyjęcia do szpitala.

Jak się skontaktować?

Pacjenci proszeni są o wypełnienie ankiety (znaleźć ją można tutaj) i przesłanie jej, wraz z aktualną dokumentacją medyczną w formie elektronicznej (skan karty informacyjnej, wyników badań dodatkowych itp.) na adres email: cchs-pacjent@usk.wroc.pl. W najkrótszym możliwym terminie (do kilku dni) w godzinach 10-14 skontaktuje się z nimi lekarz z Centrum Chorób Serca USK i przeprowadzi krótki wywiad umożliwiający potwierdzenie wskazań do zabiegu oraz ustali termin ewentualnej hospitalizacji.

Lekarze proszeni są o przesłanie streszczenia dokumentacji pacjenta wraz z numerem kontaktowym telefonu (lekarza i pacjenta) na adres email: cchs-lekarz@usk.wroc.pl

– Pragniemy poinformować, że zespół Centrum Chorób Serca USK dysponuje wszystkimi dostępnymi środkami zmniejszającymi ryzyko infekcji szpitalnej oraz prowadzi przesiewowe badania na obecność SARS CoV-2 u wszystkich chorych przyjmowanych do procedur inwazyjnych, jak i personelu medycznego – zapewniają wrocławscy specjaliści.

 


Za nami 17. Bieg po Nowe Życie!

Czytaj więcej...
Partnerzy