Transplantologia


Podziel się

Dowiedz się więcej o akcji

Czytaj

Milionowe wsparcie dla szpitali

 

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w najbliższych latach na transplantologię trafi 1 mld zł. Tylko w tym roku będzie to 100 mln zł. Resort powoła koordynatorów biorców organów i wyposaży szpitale w sprzęt.

Przeczytaj także: Biskup czeka na transplantację wątroby.

– Podjęliśmy wiele działań na rzecz zwiększania dawstwa. Rozwijamy sieć koordynatorów transplantacyjnych oraz rozszerzamy sieć o koordynatorów biorcy. Objęliśmy wsparciem oddziały anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną. W 2023 r. planujemy wsparcie w wysokości 25 mln zł dla 50 placówek. Przygotowaliśmy też kontynuację Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, aby przez 10 lat przeznaczyć miliard złotych na transplantologię – zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski.

Miliony złotych dla siedmiu szpitali

Siedem placówek przeszczepiających narządy otrzyma w tym roku dofinansowanie z UE (środki REACT-UE), które będą przeznaczone na rozbudowę ośrodków, doposażenie i transport organów. Ośrodki będą się wspierać.

Dofinansowanie w wysokości od 5,2 mln do 18,4 mln zł otrzymają placówki: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Przeczytaj także: Dziecko dostało fragment laparoskopowo pobranej wątroby

Nowy sprzęt w Zabrzu

Dzięki dotacji  np. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zakupiło angiograf jednopłaszczyznowy do Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, angiograf dwupłaszczyznowy do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej Dzieci oraz specjalny system monitoringu pacjentów na Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia.

Zdjęcie: www.sccs.pl/

Portal Transplantologia.info wspiera Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Bieg po Nowe Życie

Czytaj więcej...
Partnerzy